Mgr. MARTINA HOLOTŇÁKOVÁ

Advokátní kancelář Mgr Martiny Holotňákové je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb domácím i zahraničním podnikatelským subjektům. Našimi klienty jsou i fyzické osoby, které hledají právní služby v širokém spektru oblasti práva.

Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti veřejných zakázek, obchodního práva, práva obchodních společností, občanského práva a práva nemovitostí, a to včetně soudních procesů, rozhodčích řízení či trestních řízení. Vzhledem na současnou ekonomickou situaci poskytujeme právní poradenství v oblasti insolvence a insolvenčního řízení či vymáhání pohledávek.
Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme našim klientům prostřednictvím týmu právníků různého zaměření a odborných specializací v Brně, Praze a Bratislavě. Naše služby poskytujeme v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

Velký důraz klademe na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře. Snažíme se klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho případu, hlavně tedy zajištění služeb daňových, ekonomických expertů, včetně soudních znalců v různých oborech a nespoléháme jen na pouhou znalost práva. Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.
Advokátní kancelář dále zajišťuje pro své klienty právní služby v zahraničí, jako například zakládání a správu společností na Slovensku.

Při poskytování právních služeb klientům čerpá advokátka ze svých znalostí, nabytých při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a během zahraničního studijního pobytu na Právnické fakultě Universität des Saarlandes, Německo (Europa - Institut). Disponuje znalostmi jazyka německého (Všeobecná státní jazyková zkouška) a anglického. Od roku 2006 působila jako advokátní koncipient v renomované advokátní kanceláři Tschöpl § Partners, advokátní kancelář se zaměřením na poskytování právních služeb zejména německy mluvícím klientům. Později, během svého působení u JUDr. Heleny Mittagové, získala značných pracovních zkušeností v oboru veřejných zakázek. Mgr. Martina Holotňáková je advokátem a členem České advokátní komory. Specializuje se zejména na oblast veřejných zakázek, právo nemovitostí a občanské právo. Advokátka nabízí nejenom odbornost, ale i profesionální, flexibilní, individuální přístup a soustavné osobní poradenství. Přitom vždy klade důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.